من قصد دارم به شما یک بادکنک فیلم کامل سوپر خارجی کاملاً بی رحمانه بدهم

Views: 1266
توپهای شما کاملاً شانس ندارند در برابر من و کفش پاشنه بلند من. شما فیلم های من را دیده اید و من چقدر سخت می خواهم که مثل فیلم کامل سوپر خارجی یک تو بازنده ها را در توپ ها بزنم! من مطلقاً رحم نمی کنم.