من فیلم کامل سکی وقتی دوست دخترم الاغم را لیسیده و انگشت می زند ، آن را دوست دارم

Views: 3412
این عزیزم سبزه قبلاً با چند دختر بوده است فیلم کامل سکی اما هرگز الاغش مثل این نبود که لیس بزند. او با لذت ناله می کند که هرگز نمی توانست تصور کند در حالی که دوست داغ او الاغ خود را زبان می کند.